Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Το σκάκι εντάσσεται στα αθλήματα του σχολικού αθλητισμού


Σε συνέχεια της ενημέρωσης που έγινε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας Γιώργο Μακρόπουλο στη Γενική Συνέλευση στις 21/9/2013, και σαν αποτέλεσμα των ενεργειών της Ομοσπονδίας προς το ΥΠΕΠΘ, το Υπουργείο Παιδείας ικανοποίησε το πάγιο αίτημα του ελληνικού σκακιού και ενέταξε το σκάκι στα αθλήματα που καλλιεργούνται στο πλαίσιο του σχολικού αθλητισμού, σύμφωνα με την παρακάτω επιστολή: