Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012

2ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΠΟΥΛ» ΧΙΟΣ 2012

1.ΠροκHρυξη:   Ο ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ''Ο ΦΑΡΟΣ" προκηρύσσει  το 2ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  «ΠΟΥΛ» ΧΙΟΣ 2012 με εθνική αξιολόγηση το οποίο θα διεξαχθεί από Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012  έως Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012.


2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Επιμορφωτικό εργαστήρι του Φάρου Βαρβασίου
Διεύθυνση: Βερίτη.

3. ΔικαΙωμα ΣυμμετοχΗς:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές που έχουν δελτίο αθλητή στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία

4.ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων θα είναι ²πουλ²  9 μονών συναντήσεων.
Ο αριθμός των συναντήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
1ος γύρος Σάββατο      6 Οκτωβρίου  2012 ώρα έναρξης: 19:00
2ος γύρος Σάββατο      13 Οκτωβρίου 2012 ώρα έναρξης: 19:00
3ος γύρος Σάββατο      20 Οκτωβρίου 2012 ώρα έναρξης: 19:00
4ος γύρος Σάββατο      27 Οκτωβρίου 2012 ώρα έναρξης: 19:00
5ος γύρος Σάββατο      3 Νοεμβρίου  2012  ώρα έναρξης:  19:00
6ος γύρος Σάββατο      10 Νοεμβρίου  2012 ώρα έναρξης: 19:00
7ος γύρος Σάββατο      17 Νοεμβρίου 2012 ώρα έναρξης: 19:00
8ος γύρος Σάββατο     24 Νοεμβρίου 2012 ώρα έναρξης: 19:00                       
9ος γύρος Σάββατο      1 Δεκεμβρίου 2012 ώρα έναρξης: 19:00                       

Αναβολές θα δίνονται κατόπιν συνεννόησης των παιχτών με τον διαιτητή.            

6. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 60 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας και επιπλέον 30” για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής, από την πρώτη κίνηση.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική καθ` όλη την διάρκεια της παρτίδας. Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα χάνει τη παρτίδα.


7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ- ΔΙΑΙΤΗσια αγωνων: 
Διευθυντής και διαιτητής των αγώνων θα είναι ο κ.Ρικανιάδης Σταμάτης

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
1)Τα αποτελέσματα μεταξύ ισόβαθμων
2)Ο μεγαλύτερος αριθμός νικών
3) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ

9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική νομοθεσία, τους κανόνες της F.I.D.E., τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και την Προκήρυξη των αγώνων μαζί με τα παραρτήματά της. Για την ερμηνεία της Προκήρυξης και διευκρινίσεις σχετικά με αυτή, αρμόδιος είναι ο  Διαιτητής, οι αποφάσεις του οποίου είναι οριστικές, τελεσίδικες, άμεσα εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήματα της προκήρυξης.
Για ότι δεν προβλέπεται από τους παραπάνω κανονισμούς ή από την Προκήρυξη, αρμόδιος είναι ο Διευθυντής αγώνων.

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Υποβάλλονται έως και 1/2 ώρα μετά τη λήξη της τελευταίας παρτίδας του γύρου. Η επιτροπή θα αποτελείται  από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη τα οποία θα ορισθούν από τον διαιτητή στον 1ο γύρο.Το παράβολο ορίζεται στα 50€ .Αν η ένσταση γίνει έστω και μερικώς δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

11.ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο http://chioschess.blogspot.gr 

12.ΕΠΑΘΛΑ
Κύπελλο και μετάλλιο στον πρώτο του τουρνουά και μετάλλιο στον δεύτερο και τρίτο.

13.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του συλλόγου από Δευτέρα έως Σάββατο
5μμ έως 8μμ και στο τηλέφωνο 22710-20621