Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

2ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ»
1.ΠΡΟΚHΡΥΞΗ:

Ο ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ''Ο ΦΑΡΟΣ" προκηρύσσει  το 2ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  «ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ» με εθνική αξιολόγηση το οποίο θα ξεκινήσει  το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018.


2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Επιμορφωτικό εργαστήρι του Φάρου Βαρβασίου
Διεύθυνση: Βερίτη.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές που έχουν δελτίο αθλητή στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία

4.ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων θα είναι πουλ ( όλοι με όλους) μονών συναντήσεων.
Ανώτατο όριο συμμετοχών είναι τα 14 άτομα.
Ο αριθμός των συναντήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
1ος γύρος Σάββατο      3 Νοεμβρίου  2018 ώρα έναρξης: 19:00
2ος γύρος Σάββατο      17 Νοεμβρίου 2018 ώρα έναρξης: 19:00
3ος γύρος Σάββατο      1 Δεκεμβρίου  2018 ώρα έναρξης: 19:00
4ος γύρος Σάββατο      15 Δεκεμβρίου 2018 ώρα έναρξης: 19:00
5ος γύρος Σάββατο      12 Ιανουαρίου 2019  ώρα έναρξης:  19:00
6ος γύρος Σάββατο       26 Ιανουαρίου 2019 ώρα έναρξης: 19:00
7ος γύρος Σάββατο       2 Φεβρουαρίου 2019 ώρα έναρξης: 19:00
8ος γύρος Σάββατο       16 Φεβρουαρίου 2019  ώρα έναρξης: 19:00                      
9ος γύρος Σάββατο       2 Μαρτίου 2019 ώρα έναρξης: 19:00                      
10ος γύρος Σάββατο     16 Μαρτίου 2019 ώρα έναρξης: 19:00                      
11ος γύρος Σάββατο     30 Μαρτίου 2019 ώρα έναρξης: 19:00                      
12ος γύρος Σάββατο      6 Απριλίου  2019 ώρα έναρξης: 19:00                      
13ος γύρος Σάββατο      13 Απριλίου 2019 ώρα έναρξης: 19:00                      

Αναβολές θα δίνονται κατόπιν συνεννόησης των παιχτών με το διαιτητή. 
Μετα από συμφωνία όλων των παιχτών και του διαιτητή θα υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν ημερομηνία όλα τα παιχνίδια ενός γύρου.      
 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 90λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας και επιπλέον 30” για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής, από την πρώτη κίνηση.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική καθ` όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα χάνει την παρτίδα

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ- ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Διευθυντής και διαιτητής των αγώνων θα είναι ο κ.Παπακώστας Ιωάννης  

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
1) Τα αποτελέσματα μεταξύ ισόβαθμων
2) Ο μεγαλύτερος αριθμός νικών
3) Το σύστημα Sonneborn-Berger
4) Το σύστημα  Koya

9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική νομοθεσία, τους κανόνες της F.I.D.E., τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και την Προκήρυξη των αγώνων μαζί με τα παραρτήματά της. Για την ερμηνεία της Προκήρυξης και διευκρινίσεις σχετικά με αυτή, αρμόδιος είναι ο  Διαιτητής, οι αποφάσεις του οποίου είναι οριστικές, τελεσίδικες, άμεσα εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήματα της προκήρυξης.

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη της τελευταίας παρτίδας του γύρου. Η επιτροπή θα αποτελείται  από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη τα οποία θα ορισθούν από τον διαιτητή στον 1ο γύρο. Το παράβολο ορίζεται στα 50€ . Αν η ένσταση γίνει έστω και μερικώς δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

11.ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
http://chess-results.com/tnr388968.aspx?lan=1

12.ΕΠΑΘΛΑ
Κύπελλο και μετάλλιο στον πρώτο του τουρνουά και μετάλλιο στον δεύτερο και τρίτο.

13.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του συλλόγου από Δευτέρα έως Σάββατο
5μμ έως 8μμ και στο τηλέφωνο 22710-20621.
Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος  (14 άτομα), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.