Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

Χριστουγεννιάτικο Σκακιστικό Τουρνουά «Χίος 2012»


Μ.Σ.ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ''Ο ΦΑΡΟΣ" προκηρύσσει  το  Χριστουγεννιάτικο  Σκακιστικό Τουρνουά  «Χίος  2012»  με εθνική αξιολόγηση.


1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΔΙΑΙΤΗσια αγωνων: 

Διευθυντής αγώνων: Παπακώστας Γιάννης
Διαιτητής   αγώνων: Ρικανιάδης Σταμάτης

2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο''ΕλληνικόΚάστρο''
Διεύθυνση: Λεωφ. Ενώσεως 6  Μπέλλα Βίστα Χίος

3. ΔικαΙωμα ΣυμμετοχΗς:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές που έχουν δελτίο αθλητή στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία.

4.ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων θα είναι ελβετικό 7 γύρων.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

1ος γύρος: Κυριακή           23  Δεκεμβρίου    2012 ώρα έναρξης:  6:00μμ
2ος γύρος: Δευτέρα            24  Δεκεμβρίου    2012 ώρα έναρξης:  6:00μμ
                  Τρίτη                25 Δεκεμβρίου      Δεν θα γίνουν αγώνες
3ος γύρος: Τετάρτη            26  Δεκεμβρίου    2012 ώρα έναρξης:  6:00μμ
4ος γύρος: Πέμπτη             27  Δεκεμβρίου    2012 ώρα έναρξης:  6:00μμ
5ος γύρος: Παρασκευή      28  Δεκεμβρίου    2012 ώρα έναρξης:  6:00μμ
6ος γύρος: Σάββατο            29  Δεκεμβρίου    2012 ώρα έναρξης:  6:00μμ
7ος γύρος: Κυριακή           30  Δεκεμβρίου    2012 ώρα έναρξης: 10:00πμ

      
Η Διεύθυνση Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος. Αναβολές επιτρέπονται για σοβαρό λόγο μετά από συμφωνία με τον αντίπαλο και ενημέρωση του διαιτητή. Οι παίκτες δικαιούνται να ζητήσουν οποιαδήποτε εξαίρεση (δηλ, μη συμμετοχή στην κλήρωση του επόμενου γύρου) από οποιοδήποτε γύρο εκτός από τον τελευταίο με ενημέρωση του διαιτητή πριν την κλήρωση του επόμενου γύρου.
Οι κληρώσεις θα εμφανίζονται στο blog: http://chioschess.blogspot.gr     και στην ιστοσελίδα http://chess-results.com/fed.aspx?lan=19&fed=GRE

6. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ


Ο χρόνος σκέψης για κάθε παίκτη ορίζεται σε 90 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας
και επιπλέον 30΄΄ για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής, από την πρώτη κίνηση.
 Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική καθ` όλη την διάρκεια της παρτίδας.
Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα χάνει την παρτίδα.
Ο Σκακιστής που δεν προσήλθε στον αγωνιστικό χώρο εντός μίας (1) ώρας από την
προγραμματισμένη ώρα έναρξη του γύρου, μηδενίζεται εκτός αν ο διαιτητής πάρει
διαφορετική απόφαση.


7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:

α) Αποτέλεσμα μεταξύ ισόβαθμων παικτών (εφόσον έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους),
β) Bucholz
γ) Sonneborn – Berger.
δ) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας και τα κριτήρια άρσης του.

8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική νομοθεσία, τους κανόνες της F.I.D.E., τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και την Προκήρυξη των αγώνων μαζί με τα παραρτήματά της. Για την ερμηνεία της Προκήρυξης και διευκρινίσεις σχετικά με αυτή, αρμόδιος είναι ο  Διαιτητής, οι αποφάσεις του οποίου είναι οριστικές, τελεσίδικες, άμεσα εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήματα της προκήρυξης. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παραπάνω κανονισμούς ή από την Προκήρυξη, αρμόδιος είναι ο Διευθυντής αγώνων.

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:

Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά  μετά τη λήξη της τελευταίας παρτίδας του γύρου. Η επιτροπή θα αποτελείται  από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη τα οποία θα ορισθούν από τον διαιτητή στον 1ο γύρο. Το παράβολο ορίζεται στα 50€ .Αν η ένσταση γίνει έστω και μερικώς δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

10.ΕΠΑΘΛΑ

Προβλέπεται να δοθούν κύπελλο στον πρώτο νικητή μετάλλια στους τρεις πρώτους του τουρνουά, στις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 16,14,12,10 και στα καλύτερα κορίτσια.

11.SITE ΔΙΩΡΓΑΝΩΣΗΣ


12.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δηλώσεις συμμετοχής στη γραμματεία του συλλόγου στο τηλέφωνο 2271020621
από τις 5μμ μέχρι τις 8μμ ή στο 6945105254.