Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Χριστουγεννιάτικο Σκακιστικό Τουρνουά απο το Φάρο Βαρβασίου Χίου


Προκήρυξη

Χριστουγεννιάτικο  Σκακιστικό Τουρνουά  Χίος 2014-2015

Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ''Ο ΦΑΡΟΣ" προκηρύσσει  το  Χριστουγεννιάτικο  Σκακιστικό Τουρνουά  Χίος 2014-2015.

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΔΙΑΙΤΗσια αγωνων: 

Διευθυντής αγώνων: Παπακώστας Γιάννης.
Διαιτητές   αγώνων: Ρικανιάδης Σταμάτης, Γιαλιάς Χρήστος.

2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ξενοδοχείο ΧΑΝΔΡΗΣ.
Διεύθυνση: Ευγενίας Χανδρή 2, Χίος. Τηλ: 22710 44401

3. ΔικαΙωμα ΣυμμετοχΗς:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ανεξαρτήτως δυναμικότητας ή ένταξής τους σε σύλλογο.

4.ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων θα είναι ελβετικό 7 γύρων. Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε 2 γκρουπ.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με χρόνο σκέψης, για κάθε παίκτη, 15 λεπτά (Rapid). Οι παρτίδες διέπονται από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ. Για κάθε θέμα που τυχόν ανακύπτει και δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς, αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής των αγώνων.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Κυριακή  28  Δεκεμβρίου  2014   Ώρα προσέλευσης   5:15μμ

1ος γύρος: Κυριακή    28  Δεκεμβρίου  2014   ώρα έναρξης:  5:30μμ
2ος γύρος: Κυριακή     28  Δεκεμβρίου  2014   ώρα έναρξης:  6:10μμ
3ος γύρος: Κυριακή     28  Δεκεμβρίου  2014   ώρα έναρξης:  6:50μμ
4ος γύρος: Κυριακή     28  Δεκεμβρίου  2014   ώρα έναρξης:  7:30μμ
                                  ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ    8:00μμ
5ος γύρος: Δευτέρα     29  Δεκεμβρίου    2014 ώρα έναρξης:  5:30μμ
6ος γύρος: Δευτέρα     29  Δεκεμβρίου    2014 ώρα έναρξης:  6:10μμ
7ος γύρος: Δευτέρα      29  Δεκεμβρίου    2014 ώρα έναρξης:  6:50μμ
                                            ΑΠΟΝΟΜΕΣ 7:45μμ
      
Οι κληρώσεις θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα :


7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:

α) Αποτέλεσμα μεταξύ ισόβαθμων παικτών (εφόσον έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους),
β) Bucholz cut1
γ) Sonneborn – Berger.
δ) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας και τα κριτήρια άρσης του.


8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:

Υποβάλλονται αμέσως μετά τη λήξη της τελευταίας παρτίδας του γύρου. Η επιτροπή θα αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη τα οποία θα ορισθούν από τον διαιτητή στον 1ο γύρο. Το παράβολο ορίζεται στα 50€ .Αν η ένσταση γίνει έστω και μερικώς δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

9.ΕΠΑΘΛΑ

Προβλέπεται να δοθούν κύπελλο στον πρώτο νικητή και μετάλλια στους τρεις πρώτους του κάθε γκρουπ του τουρνουά. Ακόμα στις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 16,14,12,10 και 8 ετών θα δοθούν μετάλλια στους τρεις πρώτους.

10.SITE ΔΙΩΡΓΑΝΩΣΗΣ- ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες (αποτελέσματα, κληρώσεις, φωτογραφίες ) θα καλυφθούν μέσα από το                        http://farosvarvasiou.gr/ και http://www.chess-results.com/fed.aspx?lan=19&fed=GRE


11.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δηλώσεις συμμετοχής στη γραμματεία του συλλόγου στο τηλέφωνο 2271020621

από τις 5μμ μέχρι τις 8μμ.